نرم افزار آژانس

(طرح طلایی)نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی...
تولید کننده: آیدین پارسیان
ریال12000000

امکانات نرم افزار آژانس

 1. دستگاه چهار خط با امکان ضبط مکالمات
 2. فعال سازی ارسال SMS روی یک خط ثابت
 3. ثبت مشترکین
 4. جستجوی مشترکین بر اساس نام ، شماره اشتراک و شماره تلفن
 5. ثبت تعداد تماس های هر مشترک
 6. امکان درج چند آدرس و شماره تلفن برای یک مشترک
 7. نمایش همزمان تا چهار خط تلفن
 8. امکان ثبت رانندگان امکان ثبت خودروها
 9. امکان ثبت خودروها برای رانندگان
 10. امکان ثبت مسیرها و کرایه مسیرها
 11. ایجاد سال مالی
 12. امکان ثبت سرویس برای هر تماس و چاپ قبض
 13. امکان ثبت مبلغ دریافتی کمسیون راننده
 14. امکان گزارش گیری خلاصه سوابق کمسیون راننده
 15. امکان مشاهده بدهکاری راننده
 16. امکان گزارش دفتر و حساب راننده
 17. گزارش های متنوع
محصولات مرتبط