نرم افزار حمل و نقل تانکری

نرم افزار مدیریت حمل و نقل توسط کامیون های باربری تانکری
تولید کننده: آیدین پارسیان
ریال19000000

امکانات امکانات نرم افزارحمل ونق

  1. مدیریت پیمانکاری حمل و نقل
  2. حسابداری کرایه رانندگان
  3. صدور سند حسابداری
  4. گزارش های متنوع
محصولات مرتبط