نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار مدیریت مراکز دندان پزشکی
تولید کننده: آیدین پارسیان
تماس بگیرید

امکانات نرم افزار دندان پزشکی

  1. امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف
  2. امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر
  3. امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک
  4. امکان صدور قبض
  5. امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز
  6. گزارش های متنوع بیمه
  7. امکان محاسبه سهم پزشک
محصولات مرتبط